Mercurius Wageningen
 
 

Excursie NZa

  • Excursie NZa
  • Datum: 01/03
    Tijdstip: 12:15 uur
    Beschikbaar: plaatsen
    Kosten:€ 2,00 Je moet inloggen om aan te melden

1 maart 2018 gaan we op excursie naar de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)! Er staat ons een leuk en interactief programma te wachten waarbij we meer te weten komen over de NZa. De rol van de Nederlandse zorgautoriteit is onder te verdelen in drie taken: regulering, toezicht en uitvoering. Onder regulering valt het opstellen van regels over met name tarieven, budgetten en regels. De NZA houdt toezicht op dat alle Nederlanders kunnen rekenen op goede en betaalbare basiszorg. Daarnaast houdt ze toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars en kijkt ze of de wet wordt nageleefd. Bij uitvoering gaat het vooral om individuele gevallen. Daarnaast geeft het NZA advies aan het Ministerie van Volksgezondheid en Welvaart en Sport over verbeteringen in wetten en regels van de zorg.
We zullen er met een bus heen gaan en de excursie zal ’s middags plaatsvinden, maar de precieze tijden zijn nog niet bekend. Meer informatie volgt snel!