Beleid

Beste lid,

Leuk dat je interesse toont in het beleid van Mercurius voor het academisch jaar 2017-2018. In deze samenvatting wordt uitgelegd waar het bestuur van Mercurius het komende jaar mee aan de slag gaat.

Vorige beleidsplannen

LinkedIn zal een grotere rol krijgen in onze digitale kanalen.

Het contact met de externe adviesraad zal opnieuw opgepakt worden.

Interne verbeteringen

Er zal worden gekeken of Mercurius Wageningen meer naar langdurige sponsorcontracten kan gaan.

De Familiedag zal een andere invulling krijgen.

Er zal samen met de PromoCie gekeken worden naar het takenpakket van de commissie.

Er zal geen Bedrijvendag meer worden georganiseerd. In plaats daarvan zal er meer aandacht gaan naar de Career Speeddate, die gericht is op MME en eind bachelor BBC/BEB studenten, en zal er een extra carrière evenement voor de MHS/BGM studenten komen.

Dit jaar zal er met een focus group, bestaande uit masterstudenten, gekeken worden naar wat voor activiteiten deze groep graag zou willen zien. Daarnaast zal de promotie in het Engels doorgezet worden.

 

We hopen bovenstaande plannen te kunnen bewerkstelligen in het komende academische jaar. Wij hebben er veel zin in.

Mochten en nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze samenvatting, schroom dan niet om een mail te sturen naar bestuur.mercurius@wur.nl of loop even binnen in ’t Hok.

Groeten,

Namens het bestuur 2017-2018,

Judith Holtjer