AcademiCie

Contact opnemen via academicie.mercurius@wur.nl

Mercurius wilt zijn leden voorzien van kwalitatief hoogstaande samenvattingen en proeftentamens. Om deze reden wordt de AcademiCie opgericht. Het doel van de AcademiCie is het werven en het beschikbaar stellen van kwalitatief hoogstaand studiemateriaal. Onder studiemateriaal verstaan we: samenvattingen, proeftentamens en tweedehands boeken.

Samenvattingen
De AcademiCie zal via diverse marketingkanalen (Facebook, de nieuwsmail, flyeren etc.) proberen kwalitatief hoogstaande samenvattingen te werven. Studenten die een samenvatting opsturen krijgen hier een vergoeding voor, namelijk alle opbrengsten van de verkoop van de samenvattingen. De commissieleden van de Academicie zullen de kwaliteit van de samenvattingen controleren. Voldoet de samenvatting aan de kwaliteitseisen, dan zal de AcademiCie een sneak preview van de samenvatting publiceren op de website van Mercurius. De commissie zal de samenvattingen in hard copy verkopen in het Hok; iedere dag kunnen studenten in de lunchpauze de samenvattingen kopen.

Proeftentamens
Naast het controleren en publiceren van samenvattingen is de AcademiCie ook verantwoordelijk voor het op de website zetten van proeftentamens.

Tweedehands boeken
Op de website van Mercurius zal een platform worden aangeboden waar studenten hun tweedehands boeken kunnen aanbieden.

De AcademiCie wordt dit studiejaar opgericht, omdat het huidige studiemateriaal bestand niet aan de wensen van de student voldoet. De AcademiCie zal een enorm belangrijke rol spelen in de educatieve pijler van Mercurius, aangezien samenvattingen, proeftentamens en de verkoop van tweedehands boeken voor studenten als erg belangrijk wordt gezien. Heb jij interesse in dit eervolle commissie werk stuur dan een mail naar de Director of Human Resources of kom langs in het Hok van Mercurius!