AcademiCie

Mercurius wilt zijn leden voorzien van kwalitatief hoogstaande samenvattingen en proeftentamens. Om deze reden wordt de AcademiCie opgericht. Het doel van de AcademiCie is het werven en het beschikbaar stellen van kwalitatief hoogstaand studiemateriaal. Onder studiemateriaal verstaan we: samenvattingen, proeftentamens en tweedehands boeken. Daarnaast organiseert de AcademiCie ook de studieborrels waar in een gezellig café een drankje kan worden gedronken met studiegenoten. De AcademiCie ondersteunt ook de Director of Education in het organiseren van eduatieve workshops of cursussen.

Samenvattingen
De AcademiCie zal via diverse marketingkanalen (Facebook, de nieuwsmail, flyeren etc.) proberen kwalitatief hoogstaande samenvattingen te werven. Studenten die een samenvatting opsturen krijgen hier een vergoeding voor. De commissieleden van de Academicie zullen de kwaliteit van de samenvattingen controleren. Voldoet de samenvatting aan de kwaliteitseisen, dan zal de AcademiCie een sneak preview van de samenvatting publiceren op de website van Mercurius.

Proeftentamens
Naast het controleren en publiceren van samenvattingen is de AcademiCie ook verantwoordelijk voor het op de website zetten van proeftentamens.

Tweedehands boeken
Op de website van Mercurius zal een platform worden aangeboden waar studenten hun tweedehands boeken kunnen aanbieden.

De AcademiCie zal een enorm belangrijke rol spelen in de educatieve pijler van Mercurius, aangezien samenvattingen, proeftentamens en de verkoop van tweedehands boeken voor studenten als erg belangrijk wordt gezien. Heb jij interesse in dit eervolle commissie werk stuur dan een mail naar academicie.mercurius@wur.nl of kom langs in het Hok van Mercurius!

Commisieleden
Mart Veldhuizen (Meekijkend bestuurslid)
Marilène van Reenen (Voorzitter)
Pien Wijn