Acquisitie

Voor het organiseren van leuke en interessante activiteiten heeft Mercurius geld nodig. Dit komt voor een groot deel uit contributie inkomsten en overheidsbijdragen. Al het geld dat hiernaast nodig is om leuke en leerzame activiteiten te realiseren komt uit sponsoring. Het is de taak van de Acquisitie om samen met de Director of Public Relations dit geld binnen te halen. Hiervoor belt de Acquisitie verschillende bedrijven om Mercurius te promoten en interesse te peilen voor mogelijke sponsoring. Een tweede taak van de Acquisitie is om het “Customer Relationship Management” programma (CRM) bij te houden, en toegankelijk te maken voor andere commissies. In dit programma staan contacten van Mercurius die commissies kunnen gebruiken voor het organiseren van verscheidene activiteiten. Hiervoor wordt elk jaar een CRM cursus georganiseerd.

Commissieleden
Paul Mol - Meekijkend bestuurslid
Paul Verwoert
Nancy de Groot
Fay Looman
Sam Weijers
Simone Treur

Contact opnemen via acquisitie.mercurius@wur.nl