LexCie BGM/MHS

De LexCie is de commissie die bedrijfsexcursies en lezingen organiseert, gerelateerd aan de studies BGM en MHS. Daarnaast organiseert de LexCie jaarlijks een meerdaagse buitenlandse excursie, in samenwerking met de LexCie BBC/BEB/MME.
De bedrijfsbezoeken vinden vooral plaats bij bedrijven die je in de toekomst een baan of stage kunnen aanbieden. Afgelopen jaren zijn o.a. het NISB en het Centrum voor Media en Gezondheid bezocht. De LexCie organiseert elke periode een bedrijfsexcursie. 
De lezingen die de LexCie organiseert hebben als doel om een kijkje te geven in loopbaan mogelijkheden die zich na je afstuderen voor kunnen doen. De lezingen kunnen ook interactief zijn. Zo heeft Lea Bouwmeester (PvdA) een interessante lezing gegeven over het obesitas en alcohol beleid in Nederland.

Commissieleden
Maaike Keijsers (meekijkend bestuurslid)
Suzan van de Rijt (voorzitter)
Lotte Manshanden 
Maaike Keijsers
Emmie Frasa
Loreen Loman
Dorien de Haan
Daisy van de Beek

Contact opnemen via lexcie-bgm.mercurius@wur.nl