LexCie

De LexCie is de commissie die bedrijfsexcursies en lezingen organiseert. Daarnaast organiseert de LexCie jaarlijks een meerdaagse buitenlandse excursie. 

De bedrijfsbezoeken vinden vooral plaats bij bedrijven die je in de toekomst een baan of stage kunnen aanbieden. Afgelopen jaren zijn o.a. Mars, Alpensonne, Stegeman en Friesland Campina bezocht. De LexCie organiseert elke periode een bedrijfsexcursie.

De lezingen die de LexCie organiseert hebben als doel om een kijkje te geven in loopbaan mogelijkheden die zich na je afstuderen voor kunnen doen. De lezingen kunnen ook interactief zijn. Zo heeft Jeroen Dijsselbloem (Minister van Financiën) een interessante lezing gegeven waar meer dan 500 mensen naar toe zijn gekomen.

Commissieleden

Judith Kikkert (Meekijkend bestuurslid)
Renée Keulemans (Voorzitter)
Yfke Donders (Secretaris)
Claartje Lingbeek (Algemeen lid)
Jurre van Hees (Penningmeester)
Floris Gerlag (Marketing)
Maret Hoogeboom (Algemeen lid)


Contact opnemen via lexcie.mercurius@wur.nl