LexCie BBC/BEB/MME

De LexCie is de commissie die bedrijfsexcursies en lezingen organiseert, gerelateerd aan de studies BBC, BEB en MME. Daarnaast organiseert de LexCie jaarlijks een meerdaagse buitenlandse excursie, in samenwerking met de LexCie BGM/MHS. 

De bedrijfsbezoeken vinden vooral plaats bij bedrijven die je in de toekomst een baan of stage kunnen aanbieden. Afgelopen jaren zijn o.a. Mars, Alpensonne, Stegeman en Friesland Campina bezocht. De LexCie organiseert elke periode een bedrijfsexcursie.

De lezingen die de LexCie organiseert hebben als doel om een kijkje te geven in loopbaan mogelijkheden die zich na je afstuderen voor kunnen doen. De lezingen kunnen ook interactief zijn. Zo heeft Jeroen Dijsselbloem (Minister van Financiën) een interessante lezing gegeven waar meer dan 500 mensen naar toe zijn gekomen.

Commissieleden
Jordi van Schuppen (meekijkend bestuurslid)
Ilse van Lier (voorzitter)
Jasmijn Koot (secretaris mail)
Marit Luijckx (marketing)
Angela Noordhoek (marketing)
Tom Verhagen (penningmeester)
 

Contact opnemen via lexcie.mercurius@wur.nl