LexCie

De LexCie is de commissie die bedrijfsexcursies en lezingen organiseert. Daarnaast organiseert de LexCie jaarlijks een meerdaagse buitenlandse excursie. 

De bedrijfsbezoeken vinden vooral plaats bij bedrijven die je in de toekomst een baan of stage kunnen aanbieden. Afgelopen jaren zijn o.a. Mars, Alpensonne, Stegeman en Friesland Campina bezocht. De LexCie organiseert elke periode een bedrijfsexcursie.

De lezingen die de LexCie organiseert hebben als doel om een kijkje te geven in loopbaan mogelijkheden die zich na je afstuderen voor kunnen doen. De lezingen kunnen ook interactief zijn. Zo heeft Jeroen Dijsselbloem (Minister van Financiën) een interessante lezing gegeven waar meer dan 500 mensen naar toe zijn gekomen.

Commissieleden
Frank van den Bos (meekijkend bestuurslid)
Tom Verhagen (voorzitter)
Jasmijn Koot (buitex verantwoordelijke)
Marit Luijckx (marketing)
Angela Noordhoek (marketing)

Contact opnemen via lexcie.mercurius@wur.nl