Machtigingsformulier

Inschrijven voor activiteiten kan vanaf nu alleen nog maar via de website. Het betalen van de activiteiten gaat via automatische incasso. Dit betekent dat je niet fysiek bij ons langs hoeft te komen of contact hoeft te betalen. Deelname aan activiteiten kan pas als Mercurius officieel een handtekening heeft van jou op het machtigingsformulier. Dit machtigingsformulier gebruikt Mercurius om na elke studie periode de gemaakte kosten van activiteiten af te schrijven. Pas na ondertekening en inlevering bij Mercurius kun jij je dus inschrijven voor activiteiten.

Je kunt het machtigingsformulier op de volgende manier verkrijgen:
1. Je kunt een machtigingsformulier ophalen bij 't Hok
2. Klik op het blauwe blok links op de pagina om het machtigingsformulier te downloaden.

Inleveren kan op de volgende manieren:

  • Lever je ondertekende formulier in, in 't Hok van Mercurius bij aanwezigheid van bestuursleden
  • Lever je ondertekende formulier in, in de box Machtigingsformulieren in de kelder van de Leeuwenborch, op de tafel naast de deur van 't Hok.
  • Scan je ondertekende formulier in, en stuur deze naar bestuur.mercurius@wur.nl
  • Stuur je ondertekende formulier gefrankeerd op naar:
    Studievereniging Mercurius Wageningen 
    Hollandseweg 1
    6706 KN  Wageningen

Nadat Mercurius Wageningen jouw formulier heeft ontvangen, krijg je een bevestigingsmail. Je aanmelding is dan helemaal compleet en zorgt ervoor dat je je via de website kunt inschrijven voor activiteiten.