Vakevaluaties

Zo volgt er na elk vak een PACE enquête welke je in kan vullen om de tips en tops voor een vak boven water te krijgen. Docenten lezen deze evaluatie zorgvuldig door en gaan aan de slag met waardevolle opmerkingen.