Thesis (bachelor)

De bachelor thesis of scriptie (11 ects) is een individuele opdracht waarin je onderzoek doet op grond van een, door jou zelf geformuleerde, probleemstelling. Je wordt begeleid door een docent van een van de leerstoelgroepen die bij jouw specialisatie/ aandachtveld horen. Je plant je scriptie je derde studiejaar. 


Voordat je aan je BSc scriptie mag beginnen moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Vakken van het eerste jaar behaald hebben
  • Minimaal 42 ECTS van de tweede jaars vakken behaald, waaronder de vakken die jou voorbereiden op je thesis
  • Het assessmenttraject in het tweede jaar hebben afgerond
  • Een keuze gemaakt voor de invulling van je vrijekeuzeruimte

Meer informatie en de course guide vind je terug op de site voor de thesis.

Voor de bachelor thesis hoef je je niet vooraf te registreren. Samen met de thesis coördinator/je begeleider stem je een start en einddatum af en de leerstoelgroep zorgt voor je registratie aan het eind van het traject.