Studiebegeleiding

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor vragen over je studieplanning (als je bijv. vaker een tentamen niet haalt), te maken keuzes, bijzondere omstandigheden (denk aan bijvoorbeeld dyslexie, stress, een overlijdensgeval in de familie, etc.) en motivatie (twijfel over je studie, moeite om vakken te halen, of juist het zoeken van extra uitdaging).

Naast dat je altijd bij de studieadviseur mag aankloppen, zal hij andersom ook wel eens bij jou aankloppen, bijvoorbeeld in de vorm van een plenaire informatiesessie of om persoonlijk een afspraak te maken.

Op internet kun je veel zinvolle informatie vinden als je je wilt verdiepen in leerstijlen. Hier volgen een aantal tips:

De studenten decanen aan de WUR organiseren een training studievaardigheden​waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • analyse van sterke en zwakke punten in je studievaardigheden
  • studieplanning (doelen stellen, weekplanning maken, tips om je tijd in te delen)
  • studiestrategieën (reproduceren vs. toepassen, aanpak grote stukken tekst, gebruik van colleges, aanpak van opgaven)
  • tentamen strategieën (werkwijze op het tentamen, aanpak meerkeuze vs. aanpak open opgaven, tentameninzage)