Bestuur 2013

Het Mercurius Wageningen bestuur van 2012-2013 zag er als volgt uit: 

Voorzitter: Jurgen Jansen
Secretaris / Vice-voorzitter: Geke van Dick
Penningmeester: Robert Beijersbergen
Commissaris PR: Eva Schoeman
Commissaris Voorlichting: Sanne Totté
Commissaris Educatie: Jorieke Vaanhold
Commissaris Intern: Meeke Roet